เครื่องฆ่าเชื้อโรค ตู้ฆ่าเชื้อโรค ตู้อบความร้อน หลอดยูวีฆ่าเชื้อโรค หลอดฆ่าเชื้อ หลอด UVC

บทความ

ในช่วง 3  ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560-2562) ซึ่งเป็นช่วงที่โรคไวรัสโควิค 19 ยังไม่ระบาด มีลูกค้าหลายรายในกลุ่มอุตสาหกรรมการต่างๆได้ติดต่อมายังบริษัท พี อินเตอร์ซัพพลาย จำกัดเพื่อสอบถามข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับหลอดยูวีฆ่าเชื้อโรค โดยส่วนใหญ่ต้องการหลอดยูวีฆ่าเชื้อโรคไปใส่ทดแทนเครื่องฆ่าเชื้อที่และตู้ฆ่าเชื้อในสายงานการผลิต เช่น เครื่องฆ่าเชื้อโรคสำหรับอาหาร,เครื่องสำอาง, เครื่องดื่ม, น้ำดื่ม, น้ำสำหรับใช้ในการผลิต นอกจากนี้ยังต้องการหลอดยูวีเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อวัสดุบรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุอาหาร, ฆ่าเชื้อในห้องบรรจุ, ห้องคลีนรูม, ห้องผ่าตัด, คลินิก ฯลฯ

จากการที่บริษัทได้พูดคุยพบปะลูกค้าจำนวนหนึ่ง บริษัทพบว่า 90%ของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาไม่มีความรู้เรื่องเครื่องฆ่าเชื้อโรคหรือตู้ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้งานอยู่ นอกจากนี้ความรู้ในเรื่องหลอดยูวีฆ่าเชื้อและส่วนประกอบก็มีน้อยมาก หลายรายที่หาซื้ออะไหล่ของเครื่องไม่ได้ หรือไม่ก็ซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างแพง เพราะขาดความเข้าใจ

ด้วยเหตุผลดังนั้น บริษัทจึงมีแนวความคิดว่าต่อจากนี้ (เริ่มจากปี 2561) บริษัทจึงมีนโยบายที่จะถ่ายทอดความรู้, หลักวิชาการ, คุณสมบัติเชิงลึกของหลอดยูวีฆ่าเชื้อโรคให้แก่ลูกค้าเพื่อที่ลูกค้าจะสามารถบำรุงรักษาเครื่องฆ่าเชื้อโรคได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถดัดแปลงแก้ไขเครื่องดังกล่าวให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมงานวิศวกรของบริษัท จึงได้เริ่มศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่นบทความที่เกี่ยวกับหลอดยูวีฆ่าเชื้อจากทั้งในและต่างประเทศ, ผู้ผลิตหลอดยูวีฆ่าเชื้อจากหลายรายจากต่างประเทศ และในต้นปี 2562 บริษัทได้เริ่มสร้างต้นแบบตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีขึ้นมาเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการทดลองชิ้นงานจริงให้แก่ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อที่ว่าลูกค้าจะสามารถนำชิ้นงานมาทดสอบการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีจริงว่าได้ผลมากน้อยเท่าไรก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีในไลน์ผลิต โดยบริษัทได้แนะนำหลักการทำงานของตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีโดยละเอียดรวมทั้งข้อดีและข้อเสียในการใช้รังสียูวีกับชิ้นงานหรือไลน์ผลิตของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการตัดสินใจ ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมากจากลูกค้า

เมื่อเริ่มต้นปี 2563 บริษัทได้รับการติดต่อจากลูกค้าจำนวนมากถึงการใช้เครื่องฆ่าเชื้อโรค, ตู้ฆ่าเชื้อโรคในหลากหลายรูปแบบเพื่อนำไปกำจัดเชื้อโรคไวรัสโควิค Covid-19 ดังนั้นทีมงานวิศวกรของบริษัทจึงได้เริ่มศึกษาหาความรู้จากหลายแหล่งทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อหาหนทางแนะนำและผลิตเครื่องฆ่าเชื้อโรคและตู้ฆ่าเชื้อโรคให้มีประสิทธิภาพกับไวรัสโควิค หลักจากศึกษาและค้นคว้าอยู่หลายเดือน บริษัทก็ได้ผลิตตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนและตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยโอนโซน ซึ่งได้รับผลดีเป็นที่น่าพอใจ

ปัจจุบันนี้บริษัทได้ผลิตตู้อบฆ่าเชื้อโรค 3 in 1 คือสามารถใช้ได้ทั้งรังสียูวี, ความร้อน และโอโซนโดยสามารถควบคุมแยกอิสระได้ เหมาะกับการใช้งานฆ่าเชื้อสินค้าแทบทุกประเภท

เนื่องจากรังสียูวีฆ่าเชื้อเป็นรังสีชนิดซี (UVC) ที่มีอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต บริษัทมีเครื่องวัดความเข้มแสงยูวีซีที่ใช้ตรวจสอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคทุกเครื่องที่ผลิตออกมาให้ลูกค้า พร้อมคำแนะนำการใช้งานที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

 หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการคำปรึกษาเรื่องการฆ่าเชื้อโรคในส่วนต่างๆ โทรมาหาเราได้ที่ 0863127607 บริษัทยินดีให้คำแนะนำ, ทดสอบหรือสาธิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยท่านจะได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงานของท่าน
 
 
บทความที่ 2

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการศึกษาตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน ซึ่งจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ได้เผยแพร่ข้อมูลเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับเชื้อโรคโควิค 19 กับความร้อนว่าความร้อนที่ 60 องศาเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีมีผลต่อเชื้อโรคไวรัสซาร์และเมอร์ ที่ระบาดในอดีต
 
 
สอดคล้องกับข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่งที่สรุปไว้เป็นตารางข้างล่างว่าการอบหน้ากากอนามัยด้วยความร้อนที่ 70 องศาเป็นเวลา 30 นาทีสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ 
 
 
จากข้อมูลดังกล่าวบริษัทจึงพัฒนาและผลิตตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนโดยมีการทำงานเหมือนกับตู้อบความร้อนชนิดแห้งไม่มีไอน้ำที่ทำให้ชิ้นงานเปียกชื้นซึ่งสะดวกต่อการนำไปใช้งานฆ่าเชื้อทุกประเภท โดยบริษัทมีทั้งตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนชนิดเล็ก, กลางและใหญ่ ซึ่งมีทั้งแบบ 1 ประตูหรือ 2 ประตู ตามรูปข้างล่าง

 
 
 
 
 
บทความที่ 3

ปัจจุบันนี้ บริษัทได้ทำการศึกษาตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนมากขึ้น โดยทำการศึกษาหาข้อมูลและผลทดสอบวิจัยจากต่างประเทศในหลายๆกรณี ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถพัฒนาตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทจึงขอแบ่งปันข้อมูลพร้อมคำแปลบางส่วนที่สำคัญมาให้ทราบ ดังต่อไปนี้

1) ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

WHO ได้ตอบคำถามเรื่องอาหารกับเชื้อโรคโควิด-19 โดยระบุไว้ตอนท้ายว่า เชื้อโรคไวรัสซาร์ (สายพันธุ์เดียวกับโควิด) ว่ามันจะจะถูกฆ่าตายภายใน 30 นาทีเมื่อถูกความร้อนที่ 60 องศา
 
 
2) ข้อมูลจาก US National Library of Medicine (Nation Institutes of Health), USA  สหรัฐอเมริกา

ระบุว่าใช้ความร้อนมากกว่า 60 องศาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาทีสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19ได้ (ถ้าใช้ 65 องศาจะใช้เวลาเพียง 5 นาทีและถ้าใช้ 75 องศาก็ใช้เวลาเพียง 3 นาทีเท่านั้น ซึ่งข้อมูลนี้ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ด้วยเช่นกัน
 
 
3)  ข้อมูลจากโรงงานผลิตรถยนต์ Ford Motor รัฐ OHIO, USA

ระบุว่าพื้นวัสดุภายในรถ(เมื่อตากแดด) จะสูงประมาณ 56 องศาซึ่งเมื่อทิ้งไว้เป็นเวลา 15 นาที ก็จะมีผลในการฆ่าเชื้อโรคได้ค่อนข้างดี

4) ข้อมูลจาก  University of Georgia, USA .

ระบุว่าถ้าใช้ความร้อนมากกว่า 55 องศาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาทีสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ 99.99%  แต่ถ้าใช้ 65 องศาก็จะใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้นที่จะสามารถฆ่าได้มากกว่า 99.99%
 
Note 130-150 F = 55-65 C
 
5) ข้อมูลจาก Healthcare Infection Society  และ The National Academics of Sciences Engineering Medicine,  สหรัฐอเมริกา

ระบุว่าจากผลการศึกษาค้นคว้าจำนวน 10 รายการพบว่าถ้าใช้ความร้อน 60 องศาเป็นเวลา 30 นาที, 65 องศาเป็นเวลา 15 นาที และ 80 องศาเป็นเวลา 1 นาทีสามารถลดการติดเชื้อได้มาก

ผลของความร้อน 55 องศาเป็นเวลา 10 นาทีจะทำลายนิวเคลียสโปรตีนของเชื้อไวรัสให้เสี่อมสภาพลงอย่างสิ้นเชิง
 
6) ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ London of School of Hygiene and Tropical Medicine – ประเทศอังกฤษ

กล่าวว่าว่าการที่จะฆ่าเชื้อไวรัสให้ได้ผลจริงจัง ต้องใช้ความร้อนประมาณ 60 องศา (การตากแดดไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้)
 
7) ข้อมูลจากข่าวต่างประเทศ

ระบุว่าเชื้อโรคโคโรน่าไวรัสจะถูกฆ่าตายเมื่อถูกแช่ไว้ที่อุณหภูมิความร้อนระหว่าง 50-55 องศาเป็นเวลา 20 นาที

ถ้าต้องการความแน่นอนว่าเชื้อโคโรน่าไวรัสตายสนิททั้งหมดให้ใช้อุณหภูมิ 75 องศาเป็นเวลาอย่างน้อย 3 นาที
 
 
8) ข้อมูลจากนักวิจัยค้นคว้าในห้องทดลองจากต่างประเทศ

นักวิจัยที่ทำการทดลองได้ค้นพบว่าเชื้อโรคโคโรน่าไวรัสจะถูกฆ่าตายภายใน 5 นาทีเมื่อถูกความร้อนที่ 70 องศา
 
 จากข้อมูลดังกล่าวบริษัทจึงได้พัฒนาตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน หรือตู้อบความร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ 60-70 องศา นอกจากนี้ยังมีตู้ฆ่าเชื้อความความร้อนชนิดพิเศษที่สามารถทำอุณหภูมิได้สูงถึง 100 องศา ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในวงการแพทย์และพยาบาล โดยผนังตู้จะมีฉนวนป้องกันความร้อน

นอกจากนี้ตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนที่บริษัทผลิตขึ้นนั้น บางรุ่นจะมีระบบลมหมุนเวียนทำให้ความร้อนกระจายไปทั่ว, สม่ำเสมอและทำให้ความร้อนซึมผ่านเข้าวัสดุรวดเร็วขึ้นซึ่งเหมาะสำหรับวัสดุทุกประเภทโดยเฉพาะเอกสารต่างๆ, ธนบัตร, เหรียญ, ของเด็กเล่น, ตุ๊กตา และอื่นๆที่ยากต่อการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอลล์

 

หากลูกค้าท่านใดต้องการรายละเอียอดตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อสอบถามบริษัทได้ตามช่องทางที่ระบุไว้
คือที่ไลน์แอด : @uvc99
หรือพูดคุยได้ที่โทร 0863127607 (คุณแนน)
บริษัทจะให้คำแนะนำตู้ฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณลูกค้า

เราคือตัวแทนจำหน่ายเครื่องฆ่าเชื้อสำเร็จรูปจากประเทศเยอรมัน รวมทั้งออกแบบและผลิตโคมไฟฆ่าเชื้อโรค, ตู้และเครื่องฆ่าเชื้อโรคระบบสายพานลำเลียง สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ 
เครื่องฆ่าเชื้ออาหารสด
เครื่องฆ่าเชื้ออาหารสำเร็จรูป
เครื่องฆ่าเชื้ออาหารแห้ง
เครื่องฆ่าเชื้ออาหารปรุงใหม่
เครื่องฆ่าเชื้อผักสดหรือเห็ด
เครื่องฆ่าเชื้อผลไม้สดหรือแห้ง
ตู้ฆ่าเชื้อการผลิตยา
ตู้ฆ่าเชื้อเครื่องสำอางค์
ตู้ฆ่าเชื้องานวิจัยต่างๆหรือห้องแล๊ป
อุปกรณ์ฆ่าเชื้อสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย
ชุดฆ่าเชื้อสำเร็จรูปสำหรับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอุตสาหกรรม
ชุดฆ่าเชื้อสำหรับน้ำดีที่ใช้ในการขบวนการผลิต,
อุปกรณ์ฆ่าเชื้องานปศุสัตว์และงานเกษตร,
ตู้ฆ่าเชื้อสำหรบงานวิจัยค้นคว้าหรือทดลองต่าง ๆในด้านเคมีและฟิสิกค์
ตู้ฆ่าเชื้อเครื่องมือการเกษตร
ตู้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และตลอดจนตู้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์มือถือ 
หลอดฆ่าเชื้อโรค
หลอดยูวีฆ่าเชื้อโรค
หลอดยูวี    
ตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน
ตู้ความร้อนฆ่าเชื้อสำหรับพัสดุสิ่งของ
ตู้ความร้อนฆ่าเชื้อสำหรับเอกสาร ธนบัตร
ตู้ฆ่าเชื้อ 3 in 1
ตู้ฆ่าเชื้อโรคจานชามด้วยความร้อน
ตู้ฆ่าเชื้อผ้าและเครื่องใช้
 

นอกจากนี้บริษัท ยังให้คำแนะนำการออกแบบติดตั้งโคมไฟฆ่าเชื้อโรคสำหรับห้องปฏิบัติการ, ห้องทำงาน. ห้องผลิต, ห้องบรรจุสินค้า, ห้องน้ำ, ห้องนอน ห้องนั่งเล่นต่างๆ ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรค 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
เครื่องฆ่าเชื้อโรคชนิดมีล้อ
สามารถเข็นเคลื่อนที่ได้
กำลังวัตต์ ตั้งแต่ 100 - 800 วัตต์
เครื่องฆ่าเชื้อโรคชนิดมีล้อ
สามารถเข็นเคลื่อนที่ได้
กำลังวัตต์ ตั้งแต่ 100 - 800 วัตต์

   
      
   
       
 

 


ตู้ฆ่าเชื้อขนาดเล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ตู้ฆ่าเชื้อขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เครื่องสายพานลำเลียง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ตู้ฆ่าเชื้อ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

สนใจสินค้า หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ติดต่อ คุณสมคิด 086-312-7607
 
LINE ID : @UVC99
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้