เครื่องฆ่าเชื้อโรค ตู้ฆ่าเชื้อโรค ตู้อบความร้อน หลอดยูวีฆ่าเชื้อโรค หลอดฆ่าเชื้อ หลอด UVC

บทความ

ในช่วง 3  ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560-2562) ซึ่งเป็นช่วงที่โรคไวรัสโควิค 19 ยังไม่ระบาด มีลูกค้าหลายรายในกลุ่มอุตสาหกรรมการต่างๆได้ติดต่อมายังบริษัท พี อินเตอร์ซัพพลาย จำกัดเพื่อสอบถามข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับหลอดยูวีฆ่าเชื้อโรค โดยส่วนใหญ่ต้องการหลอดยูวีฆ่าเชื้อโรคไปใส่ทดแทนเครื่องฆ่าเชื้อที่และตู้ฆ่าเชื้อในสายงานการผลิต เช่น เครื่องฆ่าเชื้อโรคสำหรับอาหาร,เครื่องสำอาง, เครื่องดื่ม, น้ำดื่ม, น้ำสำหรับใช้ในการผลิต นอกจากนี้ยังต้องการหลอดยูวีเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อวัสดุบรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุอาหาร, ฆ่าเชื้อในห้องบรรจุ, ห้องคลีนรูม, ห้องผ่าตัด, คลินิก ฯลฯ

จากการที่บริษัทได้พูดคุยพบปะลูกค้าจำนวนหนึ่ง บริษัทพบว่า 90%ของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาไม่มีความรู้เรื่องเครื่องฆ่าเชื้อโรคหรือตู้ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้งานอยู่ นอกจากนี้ความรู้ในเรื่องหลอดยูวีฆ่าเชื้อและส่วนประกอบก็มีน้อยมาก หลายรายที่หาซื้ออะไหล่ของเครื่องไม่ได้ หรือไม่ก็ซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างแพง เพราะขาดความเข้าใจ

ด้วยเหตุผลดังนั้น บริษัทจึงมีแนวความคิดว่าต่อจากนี้ (เริ่มจากปี 2561) บริษัทจึงมีนโยบายที่จะถ่ายทอดความรู้, หลักวิชาการ, คุณสมบัติเชิงลึกของหลอดยูวีฆ่าเชื้อโรคให้แก่ลูกค้าเพื่อที่ลูกค้าจะสามารถบำรุงรักษาเครื่องฆ่าเชื้อโรคได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถดัดแปลงแก้ไขเครื่องดังกล่าวให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมงานวิศวกรของบริษัท จึงได้เริ่มศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่นบทความที่เกี่ยวกับหลอดยูวีฆ่าเชื้อจากทั้งในและต่างประเทศ, ผู้ผลิตหลอดยูวีฆ่าเชื้อจากหลายรายจากต่างประเทศ และในต้นปี 2562 บริษัทได้เริ่มสร้างต้นแบบตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีขึ้นมาเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการทดลองชิ้นงานจริงให้แก่ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อที่ว่าลูกค้าจะสามารถนำชิ้นงานมาทดสอบการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีจริงว่าได้ผลมากน้อยเท่าไรก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีในไลน์ผลิต โดยบริษัทได้แนะนำหลักการทำงานของตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีโดยละเอียดรวมทั้งข้อดีและข้อเสียในการใช้รังสียูวีกับชิ้นงานหรือไลน์ผลิตของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการตัดสินใจ ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมากจากลูกค้า

เมื่อเริ่มต้นปี 2563 บริษัทได้รับการติดต่อจากลูกค้าจำนวนมากถึงการใช้เครื่องฆ่าเชื้อโรค, ตู้ฆ่าเชื้อโรคในหลากหลายรูปแบบเพื่อนำไปกำจัดเชื้อโรคไวรัสโควิค Covid-19 ดังนั้นทีมงานวิศวกรของบริษัทจึงได้เริ่มศึกษาหาความรู้จากหลายแหล่งทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อหาหนทางแนะนำและผลิตเครื่องฆ่าเชื้อโรคและตู้ฆ่าเชื้อโรคให้มีประสิทธิภาพกับไวรัสโควิค หลักจากศึกษาและค้นคว้าอยู่หลายเดือน บริษัทก็ได้ผลิตตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนและตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยโอนโซน ซึ่งได้รับผลดีเป็นที่น่าพอใจ

ปัจจุบันนี้บริษัทได้ผลิตตู้อบฆ่าเชื้อโรค 3 in 1 คือสามารถใช้ได้ทั้งรังสียูวี, ความร้อน และโอโซนโดยสามารถควบคุมแยกอิสระได้ เหมาะกับการใช้งานฆ่าเชื้อสินค้าแทบทุกประเภท

เนื่องจากรังสียูวีฆ่าเชื้อเป็นรังสีชนิดซี (UVC) ที่มีอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต บริษัทมีเครื่องวัดความเข้มแสงยูวีซีที่ใช้ตรวจสอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคทุกเครื่องที่ผลิตออกมาให้ลูกค้า พร้อมคำแนะนำการใช้งานที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

 หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการคำปรึกษาเรื่องการฆ่าเชื้อโรคในส่วนต่างๆ โทรมาหาเราได้ที่ 0863127607 บริษัทยินดีให้คำแนะนำ, ทดสอบหรือสาธิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยท่านจะได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงานของท่าน
 
 
เราคือตัวแทนจำหน่ายเครื่องฆ่าเชื้อสำเร็จรูปจากประเทศเยอรมัน รวมทั้งออกแบบและผลิตโคมไฟฆ่าเชื้อโรค, ตู้และเครื่องฆ่าเชื้อโรคระบบสายพานลำเลียง สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ 
 
 • เครื่องฆ่าเชื้ออาหารสด
 • เครื่องฆ่าเชื้ออาหารสำเร็จรูป
 • เครื่องฆ่าเชื้ออาหารแห้ง
 • เครื่องฆ่าเชื้ออาหารปรุงใหม่
 • เครื่องฆ่าเชื้อผักสดหรือเห็ด
 • เครื่องฆ่าเชื้อผลไม้สดหรือแห้ง
 • ตู้ฆ่าเชื้อการผลิตยา
 • ตู้ฆ่าเชื้อเครื่องสำอางค์
 • ตู้ฆ่าเชื้องานวิจัยต่างๆหรือห้องแล๊ป
 • อุปกรณ์ฆ่าเชื้อสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • ชุดฆ่าเชื้อสำเร็จรูปสำหรับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอุตสาหกรรม
 • ชุดฆ่าเชื้อสำหรับน้ำดีที่ใช้ในการขบวนการผลิต,
 • อุปกรณ์ฆ่าเชื้องานปศุสัตว์และงานเกษตร,
 • ตู้ฆ่าเชื้อสำหรบงานวิจัยค้นคว้าหรือทดลองต่าง ๆในด้านเคมีและฟิสิกค์
 • ตู้ฆ่าเชื้อเครื่องมือการเกษตร
 • ตู้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และตลอดจนตู้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์มือถือ 
 • หลอดฆ่าเชื้อโรค
 • หลอดยูวีฆ่าเชื้อโรค
 • หลอดยูวี    
 • ตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน
 • ตู้ความร้อนฆ่าเชื้อสำหรับพัสดุสิ่งของ
 • ตู้ความร้อนฆ่าเชื้อสำหรับเอกสาร ธนบัตร
 • ตู้ฆ่าเชื้อ 3 in 1
 • ตู้ฆ่าเชื้อโรคจานชามด้วยความร้อน
 • ตู้ฆ่าเชื้อผ้าและเครื่องใช้
 
นอกจากนี้บริษัท ยังให้คำแนะนำการออกแบบติดตั้งโคมไฟฆ่าเชื้อโรคสำหรับห้องปฏิบัติการ, ห้องทำงาน. ห้องผลิต, ห้องบรรจุสินค้า, ห้องน้ำ, ห้องนอน ห้องนั่งเล่นต่างๆ ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรค 
 
 
 

 
   
   
    
    


เครื่องฆ่าเชื้อโรคชนิดมีล้อสามารถเข็นเคลื่อนที่ได้

กำลังวัตต์ ตั้งแต่ 100 - 800 วัตต์

เครื่องฆ่าเชื้อโรคชนิดมีล้อสามารถเข็นเคลื่อนที่ได้

กำลังวัตต์ ตั้งแต่ 100 - 800 วัตต์


 
 
 
 
  
 

สนใจสินค้า หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ติดต่อ คุณแนน 086-312-7607
 
LINE ID : @UVC99
Powered by MakeWebEasy.com